O nás

Informace o nás

Jako sbor Církve adventistů sedmého dne pomáháme v rámci projektu Archa pomoci Praha seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří řeší sociálně-zdravotní problémy a náročné situace. Společnými silami je podporujeme, aby mohli zůstat žít co nejdéle v prostředí svého domova. Pomáháme jim v těžkých situacích, které nemohou zvládnout sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých.

Podporujeme soběstačnost seniorů i osob se zdravotním postižením a našimi aktivitami se snažíme přispět ke zkvalitnění jejich života. Záleží nám na aktivním prožívání života seniorů a osob se zdravotním postižením, jejich seberealizaci a upevnění či získání nových sociálních kontaktů.

Vycházíme z etických a křesťanských principů, které odráží potřeby a jedinečnost každého člověka. Naše schopnosti a možnosti mohou posloužit těm, kteří potřebují pomoci ve své složité životní situaci.

Jsme tu nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i jejich rodiny a blízké, kteří o ně pečují a potřebují podporu.

Náš tým

Archu pomoci Praha tvoří tým odborníků a dobrovolníků vedený koordinátorkou Archy pomoci Praha, Mgr. Janou Perdomo, DiS.

Archa pomoci Praha je řízena Správní radou, která dohlíží na činnost organizace. Správní rada se schází čtyřikrát ročně a členové vykonávají svoji funkci bezúplatně.

Historie Archy pomoci Praha

Archa pomoci Praha ve své činnosti navázala na tzv. diakonii sboru – sociální pomoc potřebným. Jejím prostřednictvím jsme se už od založení sboru v roce 1985 snažili vnímat potřeby nemocných i těch, kteří řešili své sociální či osobní problémy. Vedle pomoci jednotlivcům jsme pořádali také např. sbírky (finanční i materiální) a realizovali benefiční akce – výtěžky z nich podpořily např. projekty humanitární organizace ADRA, Nadačního fondu Umění doprovázet (za účasti předních českých umělců), HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené (benefiční koncert pořádaný pod záštitou Sociálního odboru Městské části Praha 5).

V roce 2014 se náš sbor Církve adventistů sedmého dne (CASD) Praha-Smíchov rozhodl realizovat projekt sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, který by dosavadní sociální pomoc více rozvinul.

V květnu 2015 byla Archa pomoci Praha ustanovena pomocnou organizací sboru CASD Praha-Smíchov.

Sbor CASD Praha-Smíchov je registrován a evidován v Rejstříku evidovaných právnických osob na Ministerstvu kultury ČR (církev registrována dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech).