Výlet „Po stopách mistra Jana Husa“

Zveme Vás na výlet „Po stopách mistra Jana Husa“, který se uskuteční v neděli 22. listopadu  2015 v 15.00 hod. v centru Prahy.

JanHus-DenkmalPragNavštívíme Betlémskou kapli a také další místa v centru Prahy spjatá s postavou mistra Jana Husa a obdobím české reformace. Zajímavý pohled na život mistra Jana Husa i dobu ve které žil, nabídne v komentované prohlídce a následné vycházce popularizátor historie Mgr. Roman Čeleda.

Po prohlídce Betlémské kaple a procházce husovskou Prahou bude pro přihlášené seniory a osoby se zdravotním postižením připraveno ještě společné posezení u jídla v restauraci Country Life v Melantrichově ulici.

Sraz: v neděli 22. 11. 2015 v 15.00 hod. před vstupem do Betlémské kaple.

Vstupné do Betlémské kaple: pro seniory a osoby se zdravotním postižením zajištěno, ostatní si hradí běžné vstupné (dospělí 60,- Kč, studenti 30,- Kč).

Méně pohyblivým seniorům a zdravotně postiženým zajistíme potřebný doprovod, příp. odvoz na místo a zpět.

Přihlásit se můžete do 16. 11. 2015, a to osobně organizátorce výletu Renatě Balcarové nebo koordinátorce Archy pomoci Praha Janě Bláhové, dále na tel.: 737 385 530 nebo e-mailem: archapomoci@seznam.cz.

Těšíme se na Vás!