Co nabízíme

Nabízíme pomoc, podporu a poradenství seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoci při řešení své sociálně-zdravotní či osobní situace. Ať už na její řešení nestačí sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých.

Poskytujeme také poradenství a podporu rodinným příslušníkům a blízkým osobám, které se starají o seniora nebo osobu se zdravotním postižením.

Činnost a aktivity Archy pomoci Praha

  • Poradenství

Poskytujeme poradenství vycházející z potřeb seniora či osoby se zdravotním postižením, zejména s cílem umožnit jim zůstat žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí (např. řešení sociálních dávek, příspěvku na péči, zajištění potřebných sociálních služeb, kompenzačních pomůcek atd.).

Konzultace a pomoc s vyhledáním vhodné sociální služby či pobytového zařízení, pokud člověk nemůže zůstat žít ve svém domově.

  • Praktická pomoc

Nabízíme praktickou pomoc vedoucí ke zlepšení sociální či zdravotní situace a pomáháme řešit záležitosti spojené s bydlením seniorů či osob se zdravotním postižením. V případě, že senior potřebuje zajistit pečovatelské služby, spolupracujeme s Pečovatelskou službou 3S Komunitního centra Petrklíč.

  • Dobrovolnictví

Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost pravidelně trávit čas spolu s dobrovolníkem. Společně si mohou povídat, jít na procházku či za kulturou, věnovat se společné aktivitě nebo může dobrovolník doprovázet dotyčného při vyřizování jeho osobních záležitostí.

  • Aktivity

Archa pomoci Praha nabízí volnočasové aktivity a prostor k setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením. Aktivity poskytují prostor ke sdílení se, seberealizaci a rozvoji sociálních kontaktů.

Pro koho je tu Archa pomoci Praha

Jste senior, osoba se zdravotním postižením? Staráte se o někoho ze své rodiny či blízkých? Nezůstávejte ve své situaci sami! Jsme tu pro vás.

Pomoc nabízíme na území hlavního města Prahy a v přilehlých obcích ve Středočeském kraji.