Archiv pro rubriku: Uncategorized

Z pomoci jedné seniorce

Vždy nás potěší, když vidíme, jak se životy seniorů a osob se zdravotním postižením, kterým pomáháme, zlepšují, zkvalitňují a zmenšují se překážky, se kterými se potýkají.

Dlouhodobě pomáháme v rámci našeho projektu Archa pomoci seniorce, která kvůli zdravotním problémům nemůže chodit. Před nedávnou dobou jí zdravotní stav umožnil, aby mohla být po delší době strávené na lůžku posazována na mechanický vozík. Jeden si tedy vypůjčila. Nebyl pro ni však ideální co do velikosti ani provedení a půjčovné by pro ni v dlouhodobém horizontu znamenalo výdaje, které by napjaly její rozpočet.

Měli jsme radost, když se do našeho Komunitního centra Petrklíč dostal vozík, který mohl být této seniorce v rámci našeho projektu Archa pomoci věnován jako dar. Pro seniorku to byla velice radostná zpráva. Je za vozík velmi vděčná a moc si ho chválí: „Je to jednička – je užší, lehčí, sama se na něj dostanu z postele.“ Do té doby se na předešlý vozík totiž dostala pouze s pomocí druhé osoby. Byl též větší a ne tak pohodlný pro delší sezení.

Seniorka díky darovanému vozíku nejen ušetří za půjčovné, ale především se mohla posunout ve své soběstačnosti. Není závislá na pomoci při přesedání na vozík, ani při obstarávání si mnoha věcí ve své domácnosti. Jsme rádi, že jsme mohli seniorce zprostředkovat potřebnou pomůcku.

Ilustrační foto_vozík

Ilustrační obrázek

Nezůstávejte na své problémy sami!

Řešíte náročnou situaci a nevíte si rady, nebo nemáte blízkou osobu, která by Vám s potřebnými záležitostmi pomohla? Obraťte se na nás.

Již více jak 5 let pomáháme při řešení náročných a problematických situací seniorům, osobám se zdravotním postižením a těm, kteří o ně pečují.

Ať už řešíte zajištění věcí ve své domácnosti, péči o sebe, chtěli byste pomoci vyřídit příspěvek z úřadu, nebo je pro vás např. aktuální pořízení kompenzačí pomůcky, rádi Vám pomůžeme s potřebným.

Kontaktovat nás můžete každý všední den od 8.00 do 16.30 hod. na tel.: 737 385 530, nebo e-mailem: archapomoci@petrklice.cz

Archa_pomoci_logo_S_orange

Novinky v Arše pomoci Praha od r. 2021

Od roku 2021 nás v Arše pomoci Praha čeká další rozvoj naší činnosti, kterou podporujeme seniory a osoby se zdravotním postižením. Od nového roku přejdeme pod hlavičku Komunitního centra Petrklíč. Ten se doposud zabýval a zabývá především poskytováním pečovatelské služby a osobní asistence, a to jak v Praze, tak v Pardubickém kraji a na dalších místech naší republiky. Nově budeme moci naši činnost v rámci Komunitního centra Petrklíč ještě více rozvíjet v následujících oblastech:

 

  • dobrovolnický program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR zajišťující návštěvy dobrovolníků přímo v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením,
  • poradenství v sociálně-zdravotní oblasti (od 1. 1. 2021 také skrze on-line poradnu)
  • praktická pomoc,
  • výlety pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny,
  • setkávání neformálních pečujících.

 

Těšíme se, že i v r. 2021 tu bude moci být pro potřebné seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Zrušení koncertu koncertu slova a hudby

Již delší dobu byl připravován koncert slova a hudby pro Archu pomoci Praha s názvem „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“, ve kterém měl vystoupit herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta. Koncert byl plánován na sobotu 10. října 2020 v 17.00 hodin.

Jeden z pozvaných účinkujících hostů, který měl vystupovat v komponovaném programu, je v karanténě a nebude moci vystoupit. Vzhledem k této skutečnosti, a rovněž těžko odhadnutelnému vývoji současné epidemiologické situace, byl program odložen na pozdější dobu. O jeho novém termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Pozvání na koncert slova a hudby pro Archu pomoci Praha

Zveme Vás na komponovaný program „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“,  ve kterém vystoupí herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta.

Pořad připomene Alberta Schweitzera – lékaře, teologa, hudebníka, filosofa, pacifistu, nositele Nobelovy ceny míru. Zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj život bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo jako on, se třemi doktorskými tituly, vynikající varhaník a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, se rozhodl postavit v pralesích nemocnici na kůlech se střechou z  vlnitého plechu? 

Pořad se uskuteční v sobotu 10. října 2020 od 17 hodin v prostoru sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

Archa pomoci Praha dlouhodobě pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení jejich náročných situací tak, aby mohli zůstat co nejdéle žít ve svém domově. V rámci koncertu bude možné podpořit její činnost.

Srdečně Vás zveme!

Koncert pro APP 2020

„Jsme spolu“ aneb jak jsme pomáhali a pomáháme

V pátek 18. září 2020 ve 20.00 hod. budou zástupci několika sociálních, humanitárních a volnočasových organizací hosty pořadu „Jsme spolu“. Jeho tématem bude: „Jak jsme pomáhali a pomáháme.“ Mezi pozvanými hosty bude i koordinátorka projektu „Archa pomoci Praha“, která povypráví o jeho činnosti.

Ke sledování pořadu se můžete připojit zde.

Jsme spolu_září 2020

Pomoc seniorům s nákupy v době epidemie koronaviru

Milí senioři,

rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné situaci související s epidemií koronaviru a opatřeními, která mají zamezit jeho šíření.

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny či vyřídit jinou nutnou věc, můžete se na nás obrátit. Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Praha Vám pomůžeme zajistit pomoc ze strany dobrovolníků. Tím předejdete nutnosti navštívit obchod, lékárnu, využít hromadnou dopravu apod., kde byste se vystavovali možnému riziku nákazy.

V případě zájmu o praktickou pomoc dobrovolníků nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 530 nebo mailem: archapomoci@seznam.cz

Prožíváte-li těžké chvíle, nabízíme Vám také oporu pastorů Soni Sílové a Václava Vondráška.

Chcete-li využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo e-mailem:

Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz

Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz

 Přejeme Vám mnoho sil v této náročné situaci.

Přání a poděkování

Milí senioři,

rádi bychom Vám popřáli do nového roku 2020 mnoho spokojenosti, radosti a dobré zdraví. I v letošním roce Vám chceme být na blízku ve Vašich náročných situacích.

 

Všem dárcům,

kteří podpořili v letošním roce pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením, mnohokrát děkujeme.

V případě, že jste zaslali dar pro Archu pomoci Praha prostřednictvím účtu, rádi Vám k němu vystavíme na vyžádání potvrzení pro daňově uznatelné účely. Kontaktujte nás na e-mailu: archapomoci@seznam.cz.

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnil koncert pro Archu pomoci Praha spojený se svátečním slovem pastora Václava Vondráška.

Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany v podání Jany Vonáškové – Novákové a Petra Nováka. Výjimečná hudba se prolínala se slovem, které přednesl neobyčejným způsobem Svatopluk Schuller.

Koncert oslovil návštěvníky hudbou i krásnými myšlenkami. Během koncertu byla představena činnost Archy pomoci Praha a proběhla také sbírka na podporu jejích aktivit. V rámci ní se vybralo 26.389,- Kč. Prostředky ze sbírky budou použity na poskytování terénní sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou jejím prostřednictvím podporováni v tom, aby mohli zůstat žít co nejdéle ve svém domově a také na rozvoj dobrovolnických návštěv pro ně. Všem štědrým dárcům mnohokrát děkujeme.

Záznam koncertu najdete zde: