Archiv autora: archapomoci@seznam.cz

Pozvání na koncert pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

Zveme Vás na koncert pro Archu pomoci Praha, který se uskuteční v sobotu 19. října 2019 od 17 hodin v prostoru sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

Na koncertu vystoupí houslistka Jana Vonášková – Nováková a klavírista Petr Novák. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. Hudbu doprovodí slovem herec Svatopluk Schuller a svátečním slovem pastor Václav Vondrášek.

Archa pomoci Praha dlouhodobě pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení jejich náročných situací tak, aby mohli zůstat co nejdéle žít ve svém domově. V rámci koncertu bude možné podpořit její činnost.

Srdečně Vás zveme!

Koncert pro APP_2019

Poděkování za podporu a spolupráci

I v lonském roce jsme mohli zajišťovat sociální pomoc pro desítky seniorů a osob se zdravotním postižením, a to díky grantům a darcům, kteří nás podpořili v r. 2018. Všem, kteří tím tak umožnili poskytnutí pomoci těmto osobám, děkujeme. Prostředky sloužily k pokrytí nákladů spojených se zajištěním této pomoci.

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří pravidelně navštěvovali seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domovech a věnovali jim svůj čas. Stejně tak těm dobrovolníkům, kteří pomáhali při nejrůznějších činnostech Archy pomoci Praha v průběhu roku, při organizaci výletu pro seniory, s administrativou, grafickým zpracováním materiálů atd.

Díky daru určenému na výlet seniorů jsme na Mezinárodní den seniorů připravili výlet na zámek Jemniště, kteří si senioři moc užili. Také za tento speciálně určený finanční dar mnohokrát děkujeme.

V roce 2019 pokračujeme v naší sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLU S NÁMI!

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

V sobotu 1. prosince 2018 se uskutečnil koncert Smíchovského pěveckého sboru, komorního souboru FIDES a dalších hostů – Daniele Klody, Davida Richtera a Nikol Turoňové. Koncert se konal také na podporu činnosti Archy pomoci Praha.

Na koncertu zaznělo mnoho krásných duchovních písní i klasické hudby a byl obohacem též o sváteční slovo kazatele Josefa Cepla.

Návštěvníci koncertu přispěli na činnost Archy pomoci Praha částkou 23.078,- Kč. Z této částky bude podpořena terénní sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním a také dobrovolnický program pro ně, které jako Archa pomoci Praha realizujeme.

MNOHORKÁT DĚKUJEME všem dárcům a velký dík patří i dirigentům, zpěvákům a hudebníkům, kteří koncert připravili a vystoupili na něm. Děkujeme též technikům za zajištění ozvučení, natáčení a fotografům Jiřímu Šámalovi a Petru Šlachtovi. Všichni účinkující i další osoby se na koncertu podíleli dobrovolně bez nároku na odměnu.

Záznam z koncertu je možné shlédnout zde.

Koncert pro Archu pomoci Praha 2018

Pozvání na koncert pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

Zveme Vás na koncert pro Archu pomoci Praha, který se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od 17 hodin v prostorech sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

Na koncertu vystoupí Smíchovský pěvecký sbor, komorní soubor Fides, kytarista David Richter a houslista Daniel Kloda. Zazní klasické i novodobé písně a skladby a také sváteční slovo spojené s nadcházejícím Adventem.

Srdečně Vás zveme!

Archa pomoci Praha 2018 - pozvánka

Tísňové tlačítko pro seniory zdarma

V současné době je možné využít dotovanou službu tísňové péče pro seniory, kterou plně hradí Magistrát hlavního města Prahy.

Služba funguje na principu tísňového tlačítka, které má senior u sebe. V případě nevolnosti, pádu či jiné krizové situace stačí jedno stisknutí tlačítka a nonstop dispečink zajistí seniorovi pomoc. Tlačítko umí upozornit dispečink i na situaci, pokud senior déle nevykazuje pohyb. Služba následně zjišťuje, jestli je senior v pořádku, příp. volá záchranné složky, informuje jeho blízké atd.

Služba je dotována Magistrátem hl. m. Prahy zdarma do konce září r. 2019, a to pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze. Výhodou služby je, že člověk může mít tlačítko na ruce či na krku neustále u sebe (doma i venku) a jedním stisknutím tlačítka si zavolá pomoc i v případě, kdy nemá na dosah mobilní telefon.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.:  737 385 530 nebo na e-mail: archapomoci@seznam.cz. Rádi Vám nebo Vašim blízkým zašleme formulář se žádostí o službu pro organizace, které tísňovou péči zajišťují.

Výlet seniorů září 2018 – ohlédnutí

K letošnímu Mezinárodnímu dni seniorů jsme s Archou pomoci Praha připravili seniorům dárek v podobě výletu na dvě výjimečná místa ve středních Čechách. V neděli 23. září 2018 jsme vyjeli se seniory společným autobusem na zámek Jemniště a do japonské zahrady v Olešku.

Nejprve jsme navštívili japonskou zahradu v obci Oleško, jejíž majitelé se o ni starají již více než 24 let. Návštěva zahrady nám zprostředkovala atmosféru japonských zahrad plnou upravené zeleně, bonsají, vodních prvků a např. i kamenných soch. Zahrada se navíc nachází nad údolím Vltavy, takže se všem účastníkům nabídl krásný výhled na řeku, kopce a městečka v okolí Vltavy.

Japonská zahrada v Olešku

Japonská zahrada v Olešku

Následně jsme pokračovali autobusem na zámek Jemniště. Ten patří mezi středočeské barokní perly. Senioři si prohlédli zámek s nádherně vybaveným interiérem a komnatami. Prošli si také upravený zámecký park ve francouzském i anglickém stylu. Velkou atrakcí byl také zámecký zvěřinec, kde byli k vidění bílí pávi, klokani, nosálové, mývalové a např. i mluvící papoušci kakadu.

Zámek Jemniště

Zámek Jemniště

V poledne čekal na seniory společný oběd v zámecké restauraci. Výborné jídlo bylo podtrhnuto atmosférou prostoru restaurace, která připomínala zámeckou hodovní síň.

Celý výlet se nesl v dobré atmosféře a senioři si odvezli mnoho vzpomínek z celého dne.

Výlet pro seniory jsme mohli připravit díky finančnímu daru jedné rodiny, která jej věnovala přímo na uskutečnění tohoto výletu. Mohli jsme tak seniorům uhradit cestu autobusem, vstupné do výstavních expozic i společný oběd. Za tento dar na organizaci výletu pro seniory mnohokrát DĚKUJEME!

Více fotografií z výletu seniorů na zámek Jemniště a do japonské zahrady v Olešku naleznete zde.

Výlet na zámek Jemniště a do japonské zahrady

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů zveme seniory na společný výlet na zámek Jemniště a do japonské zahrady.

Uspořádali jsme pro Vás výlet na jedinečné místo, zámek Jemniště, který je barokním skvostem ve středních Čechách. Zámek se bez zásadních úprav dochoval v podobě z roku 1754. Díky svým současným majitelům, rodině Sternbergů, se jedná o krásně upravený a udržovaný zámek jak při pohledu zvenčí, tak v interiéru. V zámku se nachází nádherné zámecké prostory a komnaty. Podíváme se také do přilehlého francouzského a přírodně krajinářského anglického parku se zvěřincem.

V poledne Vás čeká společný oběd v restauraci, který bude zajištěn pro všechny účastníky akce.

Po prohlídce zámku Jemniště a jeho zahrad navštívíme ještě soukromou japonskou zahradu, kterou budují její majitelé již 24 let.

Pro méně pohyblivé účastníky bude během výletu zajištěn doprovod.

Doprava je zajištěna autobusem, který nás z Prahy odveze na obě místa výletu a zpět.

 

DÁREK PRO VÁS

Doprava autobusem, vstupné do expozic, včetně oběda v restauraci, jsou pro účastníky zajištěny zcela zdarma jako dárek, a to díky finančnímu daru jedné rodiny, která chce seniorům tímto udělat radost.

Termín výletu a čas odjezdu: neděle 23. září 2018 v 10.00 hod.

Sraz: Od 9.45 hod. před hlavním vstupem do budovy sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5). Na toto místo se budeme též vracet (návrat autobusem kolem 18. hodiny).

Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 737 385 530 či e-mailem: archapomoci@seznam.cz.

Těšíme se na společný výlet s Vámi!

DĚKUJEME!

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši činnost v r. 2017 svými finančními dary. Díky Vám jsme mohli po celý rok 2017 pomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením bezplatně řešit jejich těžké situace.

Děkujeme našim dobrovolníkům, kteří navštěvovali pravidelně seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domovech a věnovali jim svůj čas.

Děkujeme i našim dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali při nejrůznějších činnostech Archy pomoci Praha během celého roku.

Děkujeme za spolupráci při tvorbě grafických materiálů Archy pomoci Praha bez nároků na honorář, a to společnosti Grafika ART a grafikovi J. Bartošovi.

DĚKUJEME, ŽE JSTE POMÁHALI SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SPOLU S NÁMI!

Sbírka na schodišťovou plošinu pro Elizabetku

Malá Elizabetka je šikovná a usměvavá holčička, kterou však trápí řada zdravotních problémů a též dětská mozková obrna. Ta ji brání ve vývoji tak, že i ve svých dvou letech sama nesedí a podstupuje rehabilitace a cvičení. Rodiče Elizabetky při každé cestě z domova a zpět musí překonávat schody v domě pro přesun Elizabetky a především speciálně upraveného kočárku.

Rodičům i Elizabetce by velmi pomohlo, kdyby v domě mohla být instalována schodišťová plošina až do druhého patra domu. Náklady na její pořízení jsou 430.000,- Kč. Nadace ADRA vypsala pro Elizabetku sbírkové konto, kam lze zasílat prostředky na pořízení schodišťové plošiny.

Na pořízení schodišťové plošiny můžete přispět zasláním prostředků na bankovní účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, variabilní symbol 239.

Jménem rodiny děkujeme za podporu sbírky na schodišťovou plošinu pro Elizabetku.

Sbírka pro Elizabetku