Archiv pro měsíc: Březen 2019

Poděkování za podporu a spolupráci

I v lonském roce jsme mohli zajišťovat sociální pomoc pro desítky seniorů a osob se zdravotním postižením, a to díky grantům a darcům, kteří nás podpořili v r. 2018. Všem, kteří tím tak umožnili poskytnutí pomoci těmto osobám, děkujeme. Prostředky sloužily k pokrytí nákladů spojených se zajištěním této pomoci.

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří pravidelně navštěvovali seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domovech a věnovali jim svůj čas. Stejně tak těm dobrovolníkům, kteří pomáhali při nejrůznějších činnostech Archy pomoci Praha v průběhu roku, při organizaci výletu pro seniory, s administrativou, grafickým zpracováním materiálů atd.

Díky daru určenému na výlet seniorů jsme na Mezinárodní den seniorů připravili výlet na zámek Jemniště, kteří si senioři moc užili. Také za tento speciálně určený finanční dar mnohokrát děkujeme.

V roce 2019 pokračujeme v naší sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLU S NÁMI!