Archiv pro měsíc: Prosinec 2018

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

V sobotu 1. prosince 2018 se uskutečnil koncert Smíchovského pěveckého sboru, komorního souboru FIDES a dalších hostů – Daniele Klody, Davida Richtera a Nikol Turoňové. Koncert se konal také na podporu činnosti Archy pomoci Praha.

Na koncertu zaznělo mnoho krásných duchovních písní i klasické hudby a byl obohacem též o sváteční slovo kazatele Josefa Cepla.

Návštěvníci koncertu přispěli na činnost Archy pomoci Praha částkou 23.078,- Kč. Z této částky bude podpořena terénní sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním a také dobrovolnický program pro ně, které jako Archa pomoci Praha realizujeme.

MNOHORKÁT DĚKUJEME všem dárcům a velký dík patří i dirigentům, zpěvákům a hudebníkům, kteří koncert připravili a vystoupili na něm. Děkujeme též technikům za zajištění ozvučení, natáčení a fotografům Jiřímu Šámalovi a Petru Šlachtovi. Všichni účinkující i další osoby se na koncertu podíleli dobrovolně bez nároku na odměnu.

Záznam z koncertu je možné shlédnout zde.

Koncert pro Archu pomoci Praha 2018