Zrušení koncertu koncertu slova a hudby

Již delší dobu byl připravován koncert slova a hudby pro Archu pomoci Praha s názvem „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“, ve kterém měl vystoupit herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta. Koncert byl plánován na sobotu 10. října 2020 v 17.00 hodin.

Jeden z pozvaných účinkujících hostů, který měl vystupovat v komponovaném programu, je v karanténě a nebude moci vystoupit. Vzhledem k této skutečnosti, a rovněž těžko odhadnutelnému vývoji současné epidemiologické situace, byl program odložen na pozdější dobu. O jeho novém termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Pozvání na koncert slova a hudby pro Archu pomoci Praha

Zveme Vás na komponovaný program „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“,  ve kterém vystoupí herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta.

Pořad připomene Alberta Schweitzera – lékaře, teologa, hudebníka, filosofa, pacifistu, nositele Nobelovy ceny míru. Zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj život bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo jako on, se třemi doktorskými tituly, vynikající varhaník a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, se rozhodl postavit v pralesích nemocnici na kůlech se střechou z  vlnitého plechu? 

Pořad se uskuteční v sobotu 10. října 2020 od 17 hodin v prostoru sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

Archa pomoci Praha dlouhodobě pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení jejich náročných situací tak, aby mohli zůstat co nejdéle žít ve svém domově. V rámci koncertu bude možné podpořit její činnost.

Srdečně Vás zveme!

Koncert pro APP 2020

„Jsme spolu“ aneb jak jsme pomáhali a pomáháme

V pátek 18. září 2020 ve 20.00 hod. budou zástupci několika sociálních, humanitárních a volnočasových organizací hosty pořadu „Jsme spolu“. Jeho tématem bude: „Jak jsme pomáhali a pomáháme.“ Mezi pozvanými hosty bude i koordinátorka projektu „Archa pomoci Praha“, která povypráví o jeho činnosti.

Ke sledování pořadu se můžete připojit zde.

Jsme spolu_září 2020

Pomoc seniorům s nákupy v době epidemie koronaviru

Milí senioři,

rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné situaci související s epidemií koronaviru a opatřeními, která mají zamezit jeho šíření.

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny či vyřídit jinou nutnou věc, můžete se na nás obrátit. Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Praha Vám pomůžeme zajistit pomoc ze strany dobrovolníků. Tím předejdete nutnosti navštívit obchod, lékárnu, využít hromadnou dopravu apod., kde byste se vystavovali možnému riziku nákazy.

V případě zájmu o praktickou pomoc dobrovolníků nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 530 nebo mailem: archapomoci@seznam.cz

Prožíváte-li těžké chvíle, nabízíme Vám také oporu pastorů Soni Sílové a Václava Vondráška.

Chcete-li využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo e-mailem:

Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz

Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz

 Přejeme Vám mnoho sil v této náročné situaci.

Přání a poděkování

Milí senioři,

rádi bychom Vám popřáli do nového roku 2020 mnoho spokojenosti, radosti a dobré zdraví. I v letošním roce Vám chceme být na blízku ve Vašich náročných situacích.

 

Všem dárcům,

kteří podpořili v letošním roce pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením, mnohokrát děkujeme.

V případě, že jste zaslali dar pro Archu pomoci Praha prostřednictvím účtu, rádi Vám k němu vystavíme na vyžádání potvrzení pro daňově uznatelné účely. Kontaktujte nás na e-mailu: archapomoci@seznam.cz.

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnil koncert pro Archu pomoci Praha spojený se svátečním slovem pastora Václava Vondráška.

Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany v podání Jany Vonáškové – Novákové a Petra Nováka. Výjimečná hudba se prolínala se slovem, které přednesl neobyčejným způsobem Svatopluk Schuller.

Koncert oslovil návštěvníky hudbou i krásnými myšlenkami. Během koncertu byla představena činnost Archy pomoci Praha a proběhla také sbírka na podporu jejích aktivit. V rámci ní se vybralo 26.389,- Kč. Prostředky ze sbírky budou použity na poskytování terénní sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou jejím prostřednictvím podporováni v tom, aby mohli zůstat žít co nejdéle ve svém domově a také na rozvoj dobrovolnických návštěv pro ně. Všem štědrým dárcům mnohokrát děkujeme.

Záznam koncertu najdete zde:

Pozvání na koncert pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

Zveme Vás na koncert pro Archu pomoci Praha, který se uskuteční v sobotu 19. října 2019 od 17 hodin v prostoru sboru CASD Praha-Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

Na koncertu vystoupí houslistka Jana Vonášková – Nováková a klavírista Petr Novák. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. Hudbu doprovodí slovem herec Svatopluk Schuller a svátečním slovem pastor Václav Vondrášek.

Archa pomoci Praha dlouhodobě pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení jejich náročných situací tak, aby mohli zůstat co nejdéle žít ve svém domově. V rámci koncertu bude možné podpořit její činnost.

Srdečně Vás zveme!

Koncert pro APP_2019

Poděkování za podporu a spolupráci

I v lonském roce jsme mohli zajišťovat sociální pomoc pro desítky seniorů a osob se zdravotním postižením, a to díky grantům a darcům, kteří nás podpořili v r. 2018. Všem, kteří tím tak umožnili poskytnutí pomoci těmto osobám, děkujeme. Prostředky sloužily k pokrytí nákladů spojených se zajištěním této pomoci.

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří pravidelně navštěvovali seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domovech a věnovali jim svůj čas. Stejně tak těm dobrovolníkům, kteří pomáhali při nejrůznějších činnostech Archy pomoci Praha v průběhu roku, při organizaci výletu pro seniory, s administrativou, grafickým zpracováním materiálů atd.

Díky daru určenému na výlet seniorů jsme na Mezinárodní den seniorů připravili výlet na zámek Jemniště, kteří si senioři moc užili. Také za tento speciálně určený finanční dar mnohokrát děkujeme.

V roce 2019 pokračujeme v naší sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLU S NÁMI!

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem

V sobotu 1. prosince 2018 se uskutečnil koncert Smíchovského pěveckého sboru, komorního souboru FIDES a dalších hostů – Daniele Klody, Davida Richtera a Nikol Turoňové. Koncert se konal také na podporu činnosti Archy pomoci Praha.

Na koncertu zaznělo mnoho krásných duchovních písní i klasické hudby a byl obohacem též o sváteční slovo kazatele Josefa Cepla.

Návštěvníci koncertu přispěli na činnost Archy pomoci Praha částkou 23.078,- Kč. Z této částky bude podpořena terénní sociální práce pro seniory a osoby se zdravotním a také dobrovolnický program pro ně, které jako Archa pomoci Praha realizujeme.

MNOHORKÁT DĚKUJEME všem dárcům a velký dík patří i dirigentům, zpěvákům a hudebníkům, kteří koncert připravili a vystoupili na něm. Děkujeme též technikům za zajištění ozvučení, natáčení a fotografům Jiřímu Šámalovi a Petru Šlachtovi. Všichni účinkující i další osoby se na koncertu podíleli dobrovolně bez nároku na odměnu.

Záznam z koncertu je možné shlédnout zde.

Koncert pro Archu pomoci Praha 2018